LỊCH TREO TƯỜNG

LỊCH VẠN NIÊN

TỪ ĐIỂN


Tra theo từ điển:MÁY TÍNH BỎ TÚI TIỆN DỤNG

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Teachersday__776.swf Ca_vang.jpg Me_mien_trung.swf Thiep_Xuan38.swf 678.jpg DonghoChien1.swf NgamhoanghontrendaoCatBa678006.jpg Hai_Van_va_bien_Lang_Co.jpg Thiep.swf Bai_hoc_dau_tien_m.swf Nguoi_thay.swf Bai_ca_GVND.swf NguoiThay.mp3 TeacherDay9.jpg 0.meyeucon.swf 0.Dam_thoai_tieng_Anh_thieu_nhi_(English_for_Teaching).swf 0.AVSEQ043.flv 0.AVSEQ033.flv 0.AVSEQ024.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với Website của Trần Công Chiến.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Quyết định thành lập HĐ tự đánh giá

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Công Chiến (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:13' 31-01-2010
  Dung lượng: 118.5 KB
  Số lượt tải: 8
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT PHÚ VANG
  TRƯỜNG THCS
  AN BẰNG - VINH AN
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Vinh An, ngày 13 thág 11. năm 2009
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường THCS An Bằng - Vinh An

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS AN BẰNG - VINH AN
  - Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông;
  - Căn cứ Quyết định số 12 /2009/TT-BGDĐT-BGDĐT ngày 12 tháng 05 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở;
  - Theo đề nghị của Hội đồng giáo dục trường, của các tổ khoa học tự nhiên, xã hội và tổ hành chính văn phòng,
  QUYẾT ĐỊNH
  Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường THCS An Bằng - Vinh An
  gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
  Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá Trường THCS An Bằng - Vinh An theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều 3. Các ông (bà) có tên trong Hội đồng tự đánh giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Phòng GD-ĐT (để b/c);
  - Lưu: …
  HIỆU TRƯỞNG
  (Ký tên và đóng dấu)
  
  

  I. DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

  (Kèm theo Quyết định số 13/11/09 ngày 13 tháng 11 năm 2009)

  TT
  Họ và tên
  Chức danh, chức vụ
  Nhiệm vụ
  
  1
  Phạm Hồng Hải
  Hiệu Trưởng
  Chủ tịch HĐ
  
  2
  Trần Công Chiến
  Phó Hiệu Trưởng
  Phó Chủ tịch HĐ
  
  3
  Trần Đình Sang
  Tổ trưởng tổ HCQT
  Thư ký HĐ
  
  4
  Lê Quang
  Tổ trưởng tổ KH tự nhiên
  Uỷ viên HĐ
  
  5
  Đoàn Văn Toản
  Tổ trưởng tổ KH xã hội
  Uỷ viên HĐ
  
  6
  Văn Công Hóa
  TPTĐ, thư ký hội đồng
  Uỷ viên HĐ
  
  7
  Hồ Đắc Tú
  Kế toán, tài vụ
  Uỷ viên HĐ
  
  
  II. DANH SÁCH NHÓM THƯ KÝ
  TT
  Họ và tên
  Chức danh, chức vụ
  Nhiệm vụ
  
  1
  Trần Đình Sang
  Tổ trưởng tổ HCQT
  Thư ký trưởng
  
  2
  Văn Công Hóa
  TPTĐ, thư ký hội đồng
  Uỷ viên
  
  3
  Võ Thị Cúc
  Phụ trách thư viện
  Uỷ viên
  
  4
  Hồ Đắc Tú
  Kế toán, tài vụ
  Uỷ viên
  
  5
  Nguyễn Anh Tư
  PT thiết bị dạy học
  Uỷ viên
  
  6
  Đặng Thị Quý
  PT thiết bị dạy học
  Uỷ viên
  
  
  III. DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH

  TT
  Họ và tên
  Chức danh, chức vụ
  Nhiệm vụ
  
  1
  Lê Quang
  Tổ trưởng tổ KH tự nhiên
  Phụ trách nhóm 2,3
  
  2
  Đoàn Văn Toản
  Tổ trưởng tổ KH xã hội
  Phụ trách nhóm 1,4
  
  3
  Trương Minh Nam
  Tổ phó tổ KH tự nhiên
  Nhóm trưởng nhóm 1
  
  4
  Dương Văn Phú
  Tổ phó tổ KH xã hội
  Nhóm trưởng nhóm 2
  
  5
  Nguyễn Thị Ngọc Lan
  Tổ phó tổ KH xã hội
  Nhóm trưởng nhóm 3
  
  6
  Trương Trần Bảo Minh
  Tổ phó tổ KH tự nhiên
  Nhóm trưởng nhóm 4
  
    IV. THÀNH VIÊN CÁC NHÓM CÁC NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH
  Nhóm
  TT
  Họ và tên
  Chức danh, chức vụ
  Phụ trách tiêu chuẩn
  Nhiệm vụ
  Thuộc tiêu chuẩn
  
  I
  1
  Trương Minh Nam
  Tổ phó tổ KH tự nhiên
  1 và 4
  Nhóm trưởng
  nhóm 1
  Tiêu chuẩn 1;2
  
  
  2
  Trần Nguyên Kiệt
  
  
  Tiêu chí 1
  Tiêu chuẩn 1
  
  
  3
  Lê Thị Tuyết
  
  
  Tiêu chí 2
  Tiêu chuẩn 1
  
  
  4
  Nguyễn Thị Lành
  
  
  Tiêu chí 1; 2; 3
  Tiêu chuẩn 4
  
  
  5
  Trần Lê Phước
  
  
  Tiêu chí 4;5
  Tiêu chuẩn 4
  
  
  6
  Võ Thị Thanh Mười
  
  
  Tiêu chí 6;7
  Tiêu chuẩn 4
  
  
  7
  Ngô Văn Tuyên
  
  
  Tiêu chí 7;8;9
  Tiêu chuẩn 4
  
  
  
   
  Gửi ý kiến

  Thông tin nóng